Situační vedení

Situační vedení

Někdy bývá označováno také jako situační leadership.

Autoři jsou Ken Blanchard a Paul Hersey.

Situační vedení je způsob vedení, který vychází ze zásady, že různé lidi v týmu vedeme různým způsobem. V ještě přesnějším podání: různé lidi vedeme v různých situacích různým způsobem (stejného člověka vedeme jinak v čase běžného provozu a jinak v okamžiku krize apod.).

Situační vedení jendoduše znázorňeje následující graf:

 

Základní formy situačního vedení

Instruování (přikazování)Přesvědčování (vysvětlování, někdy „koučování")Podporování (zapojování)Delegování

Direktivní přístup znamená, že zaměstnanci dáte jasné instrukce, tj. jasně mu řeknete, co má dělat

Podpůrný přístup představuje míru osobní podpory vedoucího směrem k danému pracovníkovi pro splnění úkolu (ujišťujete ho o svém přesvědčení, že daný úkol dokáže splnit)

Styl S1 – Instruování (přikazování)

V originále je označen jako "Telling". Je to v podstatě jednostranná komunikace, při které manažer dává přesné instrukce. Určuje kdo, co, kdy a jak pracovník udělá. Pracovníci nejsou schopni převzít zodpovědnost, ale jsou ochotní pracovat na úkolu. Typicky je tento styl vhodný pro použití:

u nových pracovníků - kteří se zaučují a nemají znalosti, musí je nejprve získat

v situacích, kdy je pracovníkovi přidělen nový úkol, který nedělal a nezná. Potřebuje tedy jasné vedení.

Nezapomeňte uvést:

Co se očekává (cíle a žádoucí stav)Jak se má práce vykonat (postupy, pomůcky,...)Do kdy se má práce vykonatOvěřte, že příkaz byl pochopen

Kontrolujte průběh.

Styl S2 – Přesvědčování (vysvětlování)

– orig. Selling

Znalost pracovníka jsou již na potřebné výši, ale ještě nezná všechny specifika své práce. Není schopen nebo ochoten převzít zodpovědnost.

Je třeba podpořit jeho zralost morální. Zaměřujeme se na psychologické aspekty práce.

Co se očekává (cíle a žádoucí stav)Vysvětlete smysl vykonávané práceProdiskutujte dotazy a poukažte na přínosy a souvislostiDo kdy se má práce vykonatOvěřte, že jste se dohodli

Styl S3 – Podporování (zapojování)

V původním znění je označen jako "Participating".

Zkušení pracovníci, kteří jsou schopní převzít úkol, chybí jim sebedůvěra nebo chuť/ motivace převzít zodpovědnost.

Manažer se soustředí na rozvoj lidí (motivování, posilování sebevědomí aj.) k dosahování lepších výsledků. Už nemusí učit lidi, jak se co dělá.

Obvyklé příležitosti pro podporu formou koučování:

při pravidelném vyhodnocování a plánování rozvojepřed zahájením plánované prácejako součást řešení problémůpři zjištění potenciálu ke zlepšení nebo při zjištěném poklesu výkonu

Styl S4 – Delegování

V angličtině je označeno pojmem "Delegating".

Pracovníci jsou tak zralí, že dokážou zvládat úkoly i bez nadřízeného.

Jsou zkušení a umí danou činnost nejen vykonávat, ale i za ni převzít zodpovědnost.

Schopnost efektivně delegovat = přenést na zaměstnance individuální odpovědnost za určitou část celkového úkolu pracovní skupiny a pravomoc k jeho vykonání.

Delegovat znamená přidělit i odpovídající pravomoci a zajistit odpovídající prostředí, které je pro splnění úkolu nezbytné.

Provádí-li manažer všechna rozhodnutí sám, brání svým pracovníkům naučit se přebírat iniciativu i odpovědnost za úspěšné dokončení úkolů.

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  13.5.2019
 • Název:

  Situační vedení
 • Shlédnuto:

  7572

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com