Jak dát zaměstnanci zpětnou vazbu

Jak dát zaměstnanci zpětnou vazbu

Vedoucí často bojují s faktem, že mají své zaměstnance kontrolovat a dávat jim zpětnou vazbu na jejich výkon. Někdy si zpětnou vazbu pletou s kritikou.

Proč musí vedoucí kontrolovat?

Pracovní činnost bez kontroly je jako sportovní zápas bez měřeného výsledku. To je možné, když si jdete zahrát s přáteli, ve volném čase. Bavíte sr tím, že se hýbete a na výsledku nesejde. Pokud ale hrajete jakýkoliv soutěžní zápas, výsledek utkání se měří – na body, na koše, na góly. Výsledek dává zpětnou vazbu týmu, zda je úspěšný.

V každé firmě je nutné úkoly a aktivity, které k dosažení výsledků vedou, průběžně sledovat, tedy kontrolovat.

Pokud nejsou úkoly nebo zadané činnosti kontrolovány, přestanou být postupem času plněny.

Výsledkem kontroly je poskytnutí zpětné vazby.

Po každé kontrole má vedoucí unikátní příležitost, dát pracovníkovi zpětnou vazbu. Česky řečeno – říct mu, jestli je práce udělaná dobře a pochválit ho. Nebo mu říct, že něco není v pořádku a že to musí napravit.

Když mu to vedoucí neřekne, tak si to pracovník neuvědomí. Častá námitka na kurzech je: „Copak on nevidí, že to udělal blbě? TO snad každej vidí!"

Odpověď: 1) Nevidí 2) Vidí, ale je mu to jedno. V obou případech musí vedoucí zasáhnout. Čím dříve, tím lépe, vznikne méně škod. Ale pozor:

Zpětná vazba neznamená automaticky kritiku.

Zpětnou vazbu bychom měli poskytnout i pokud si myslím, že druhý udělal něco dobře!

Pokud je úkol nebo aktivita splněna dobře, je vhodné pochválit.

Pokud úkol (aktivita) není plněn dobře, je nutné vyžadovat nápravu, aby bylo dosaženo požadovaného cílového stavu.

Všeobecné zásady poskytování zpětné vazby

Ještě než zpětnou vazbu poskytneme, ověřme si dostupné informace a skutečnosti.Je důležité promyslet předem, co chceme druhému říct. Tato zásada platí, zejména, patříme-li mezi „střelce".Hovořme s pracovníkem ve 2. osobě = „TY", „VY" . Ne stylem: „Mělo by se..." „Nikomu by se nelíbilo....,

Příklad: „Když jste pan Zahrádko připravoval zásilku k vyexpedování, udělal jste to, že ..." ; „Jirko, příště bych byl rád, kdybys..."

je lepší formulovat směrem do budoucna a vysvětlit, jak má chování vypadat, nemluvit o tom, co bylo špatně

Příklad:"Až příště budeš připravovat podobný projekt, byl bych ráda, kdybys...."

popisujte chování druhého, případně popište, jak na Vás působilo

Příklad: „Evo, když jsi při rozhovoru ke mně otočená zády, nerozumím, co říkáš a mám pocit, že se mnou o tom nechceš mluvit."

vyhněte se formulacím, které se druhého mohou dotknout - vulgarismy, výrazy, které se dají vyložit různým způsobem, zamyslete se nad tím, jak byste se cítili vyověřujte si, že Vám druhý rozumínaslouchejte a buďte otevření názoru druhého, ale to neznamená, že musíte změnit svůj názor

Základní nástroje zpětné vazby: pochvala a výtka

Pochvala a výtka fungují jako plyn a brzda při řízení automobilu.

Pochvalou motivuješ lidi, aby opakovali žádoucí chování a zopakovali dobrý výkon.

Výtkou zabráníš nežádoucímu chování a zajišťuješ, že lidé nebudou špatný výkon znovu opakovat.

Zásady motivující pochvaly:

Ať je pochvala konkrétní (za co chválíš?)Pochvala by měla být adresná (koho chválíš?)Ať je pochvala vyslovena včas Ať je pochvala veřejná (pokud možno před ostatními)Pochvala by neměla být formální („takže musím pochválit")Buďte připravi chválit – kolikrát za den v průměru někoho pochválíte?

Zásady motivující výtky:

Musíme přesně zjistit důvody selháníVytýkáme nedbalost a nezodpovědnost (nedodržení dohodnutého postupu)Očekávání musí být přesně stanovenoVýtka má být adresnáVytýkat je třeba konkrétní věciVýtka nesmí obsahovat osobní napadeníAť výtka probíhá mezi čtyřma očimaVýtka musí mít odpovídající formu

Pokud vidíte, že vaši vedoucí málo poskytují zpětnou vazbu zaměstnancům – pojďme to trénovat v rámci kurzu.

Napište i na info@dusanjilek.cz

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  9.10.2018
 • Název:

  Jak dát zaměstnanci zpětnou vazbu
 • Shlédnuto:

  1865

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com