Češi a Němci v práci - improvizace

čeŠI A NĚMCI V PRÁCI - IMPROVIZACE

Ačkoliv jsem si s Němci v mnoha ohledech velmi blízcí, v pracovních vztazích je několik rysů, které nás velmi odlišují. Zatímco Němci svou pracovní činnost detailně plánují a postupují systematicky a důsledně, my Češi sázíme na naši schopnost improvizovat.

Česká záliba v improvizacích

Pojem „improvizace" hraje v českém (pracovním) prostředí významnou roli.Když někdo popisuje, že musel improvizovat, v češtině to nezní jako negativní sdělení. Naopak, lidé, kteří mají vyvinutou schopnost poradit si v jakékoliv situaci, jsou vysoce ceněni a sklízí společenský obdiv („on si se vším umí poradit!"). Pro Němce je výraz „improvisieren" vyjádřením stavu krajní nouze a synonymen nízké organizační a odborné kvalifikace.

Opak „improvizace", tedy slovo „plán" vnímáme my Češi mnohem volněji. Pro Němce je to přesně daný sled kroků s pevnými termíny. Pro nás to je jakýsi rámec, v němž se budeme pohybovat. Chtít po nás, abychom plán precizně sestavovali a potom doslovně dodržovali je ponižující. Vhání nám to krev do hlavy. Copak jsme nějaká cvičená zvířátka? Máme svůj rozum a svou zkušenost a ty se každý jednotlivec individuálně snaží do plnění úkolů vkládat. No a to zase žene krev do hlavy Němcům. „Mein Gott, jak někdo může svévolně měnit postupy, které byly připraveny a schváleny?", postesknul si již mnohý německý manažer v roli ředitele českého podniku.

Jak vyřešit střet mentalit

Jak z toho ven, když se mistr plánování střetá s improvizačním géniem? Vezměte z obou to lepší – vzniká extrémně konkurenceschopný kříženec, který má potenciál dobýt světový trh. Jen tak mimochodem, co jiného je například ŠKODA AUTO a.s.?

Dovolte závěrem radu pro Němce: netrvejte puntičkářsky na splnění každého bodu plánu, neplánujte všechno do nejmenšího detailu. Nechte Čechům nějaký prostor, aby projevili svou kreativitu a improvizační talent. Češi nesmí mít pocit ochočené opice. Stanovte přesně konečný cíl a buďte tolerantní, když k němu budeme my Češi chtít dojít vlastní cestou.

A rada pro Čechy? Respektujte to, že Němci přistupují k řešení situací systematicky. S námi to nemá nic společného, dělají to všude, kde podnikají. Zkuste jim podávat informace systematicky. Rozdělte Váš příští mail na odstavce, očíslujte je 1,2,3 a budete se divit, jak zabodujete. Začněte více používat věty jako „promysleli jsme celou situaci" nebo „po důkladné diskuzi jsme došli k závěru, že.." Překvapte německé partnery tím, že vytvoříte nějaký graf, harmonogram nebo alespoň schéma dané situace. A hlavně nikdy, ale opravdu nikdy před nimi nepoužívejte slovo „improvisieren".

Dušan Jílek, lektor, konzultant

P.S.: Pokud je pro Vás téma česko-německé komunikace v pracovních vztazích aktuální, můžeme se jím zabývat v rámci semináře „Český a německý styl komunikace a řízení ve firemní praxi".

 

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  1.2.2016
 • Název:

  Češi a Němci v práci - improvizace
 • Shlédnuto:

  1547

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com