Změny a Polarity management

Změny a Polarity management

V životě se musíme často rozhodovat mezi dvěma stavy, které stojí proti sobě. Představují dva póly, mezi nimiž se musíme rozhodnout. Naše uvažování mezi nimi často osciluje jako střelka kompasu a nevíme, jak najít rovnováhu (práce-rodina, intuice-fakta, aktivita-odpočinek, konflikt-klid, opatrnost-odvaha, optimismus-realismus atd.).

Vlastností těchto polarit je, že jsou propojené. Jeden ani druhý pól nepředstavuje dobré či špatné. Jde o dilema a máme na výběr ze dvou možností. Není to tedy problém, který lze jednou provždy vyřešit výběrem jedné z variant.

Polarita na příkladu dýchání

Je to jako s dýcháním. Sestává ze dvou protipólů – nádechu a výdechu.

Nadechování je nezbytné, protože dostáváme do plic vzduch s životodárným kyslíkem. Vydechování je také nutné, děláme si v plicích místo na nový nádech a odesíláme z těla nepotřebný oxid uhličitý.

Obě fáze se v nějakém rytmu střídají. Naše tělo vybírá, v jakém rytmu se k té či oné variantě přikloní. Při běhu střídání probíhá rychle, v hlubokém spánku pomalu. Stav nelze vyřešit jednou provždy jedinou volbou. Jenom nadechování není možné. Plíce mají omezenou kapacitu. Jenom vydechování by vedlo k omdlení a smrti organizmu.

Polarity management ve firemní praxi

Podívejme se, které polarity řešíme ve firmách

zisk šetřit nebo investovat

tržní podíl stabilizovat nebo expandovat

zákaznickou bázi rozšiřovat o nové nebo prohlubovat vztahy se stávajícími

současné výrobní procesy zdokonalovat nebo je zcela inovovat?

Oba pohledy mají své plusy i minusy. Velmi často takové dilema řešíme v období změny. Máme ji provést (inovovat, investovat, expandovat..) nebo zůstat u toho, co máme (stabilizovat, zdokonalovat, šetřit)?

Matice plusů a mínusů v polarity managementu

Při rozhodování a prosazování změny nám může pomoci jednoduchá matici podle následujícího modelu. Porovnáme plusy i mínusy současného stavu s plánovanou změnou.

Příklad:

Představme si běžnou situaci – management se rozhoduje, zda koupit nový stroj. Ten současný je funkční, relativně spolehlivý. Obsluha s ním umí zacházet.

 

 

JAK využít polarity management při komunikaci změny

Řekněme, že management se rozhodne koupit nový stroj. Jak bude tuto zprávu komunikovat pracovníkům?

Nejčastější chybou je, že management je nadšený ze změny – přeceňuje plusy změny a zdůrazňuje negativa současnosti.

Oproti tomu zaměstnanci vidí plusy současného stavu a první, co je napadá jsou negativa změny.

Obě strany stojí proti sobě s úplně jinou sadou argumentů. není divu, že dojde ke konfliktu.

Podat informaci o změně ve 4 krocích

Polarity management ukazuje, jak uvažovat o změně, aby ji lidé pokud možno dobře přijali.

Zkušený manažer popíše změnu 4 krocích a zmíní všechny aspekty současnosti i změny podle tohoto receptu:

Krok 1: Popište přednosti současného stavu

Současný stav má přednost v tom, že všichni jsou na něj zvyklí. Zaměstnanci vědí, co mají dělat. Jak pracovat na současné výrobní lince. (Jak jednat se stávajícími klienty. Jak vkládat záznamy do firemního softwaru atd.)

Krok 2: Otevřeně sdělte rizika změny

Změna bude od každého vyžadovat energii, pozornost, snahu a učení. Buďme připraveni, že na začátku nemusí fungovat vše tak, jak je naplánováno. Leccos nepůjde, jak jsme si mysleli. Něco nás překvapí nebo zaskočí. Všichni se budeme učit něco, co ještě neznáme. Budeme dělat chyby, leccos se nepovede (zmetky).

Krok 3: Ukažte, jaké zápory má udržování současného stavu

Jestliže neuděláme změnu, konkurence nás předběhne. Nedosáhneme na zajímavé klienty. Nedostaneme se na nové trhy. Že to výrobním dělníkům nemusí znít pochopitelně. Tak jinak. Jestli se neprosadíme na trhu v Asii (Kanadě, Africe. Atd.), tak všichni zapomeňme na prémie, které poslední 2 roky bereme na konci každého čtvrtletí.

Jestli nezačneme vyrábět výrobky, které prodáme za vyšší cenu, nemůžeme vůbec přemýšlet o tom, že by se mohli zvýšit mzdy.

Krok 4: Vysvětlete výhod a přednosti , které zavedení změny přinese

Změna nás posouvá – jsme konkurenceschopnější. Nová linka bude chrlit více kusů našich výrobků. S novým výrobkem máme šanci uspět u nových klientů. Šetříme náklady, poroste zisk. Jsme konkurenceschopní.

SOUHRN

Při zavádění jakékoliv změny dochází ke střetu zájmů. Polarity management umožňuje podívat se na skutečnost z odlišných úhlů pohledu. Můžeme tak porovnat argumenty a lépe porozumět argumentům protistrany. Cílem je, abychom hledali nejvyšší společný prospěch (firma bude dlouhodobě konkurenceschopná a zisková) a vyhnuli se nejhoršímu možnému scénáři, který by ohrozil úplně všechny (starý stroj se náhle porouchá a firma přijde o zakázky – bude muset propouštět nebo zcela ukončit činnost).

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  10.2.2019
 • Název:

  Změny a Polarity management
 • Shlédnuto:

  1332

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com