Nejčastější typy manipulátorů

Nejčastější typy manipulátorů

Manipulací se rozumí ovlivňování druhých lidí pomocí různě skrytých a různě rafinovaných nepřímých manévrů. Cíle manipulací bývají zištné, přičemž se sám manévr i jeho účel vydávají zpravidla za něco úplně jiného.

Manipulativní chování

Manipulátor nebo manipulátorka chce získat výhodu pro sebe, a to bez ohledu na to, co tím způsobí druhým – svému okolí. Osoby kolem sebe používá jen jako figurky na hrací ploše s jediným cílem – aby dosáhl nebo dosáhla svého záměru.

Aby manipulátor dosáhl svého cíle, dostává druhého do nějaké pozice, např. pocitů viny, strachu, polichocení atd. Manipulace často probíhá pomocí citově zabarvených argumentů. S apelem na morální hodnoty, slušnost, lidskost.

Typy manipulátorů

Manipulace mají mnoho podob. Jako základní se uvádí těchto 9 typů manipulátorů:

Diktátor

Bývá to autoritativní šéf nebo tatínek, jehož „řekl jsem" má váhu. Obvykle se odvolává na autority, tradici, odkaz předků. Díky vhodně voleným citacím prosazuje vždy svou.

Chudáček

Rád by učinil to nebo ono, ale nedostává se mu sil. Zdůrazňuje své handicapy. Nepříjemné úkoly „neslyší", „zapomene". Žena tohoto typu prohlašuje, že na většinu životních úkolů se svým slepičím mozkem nestačí.

Počtář

Rychle, snadno a úspěšně si spočítá, co je pro něj v dané situaci nejvýhodnější. Tu volí taktiku cukru, jindy taktiku biče nebo zase raději na vše zapomene, onemocní. Rád by se zúčastnil brigády, ale jeho chabé zdraví mu to nedovolilo. Rád by učinil to či ono, ale ta jeho slabá paměť... Co ovšem chce a co je použitelné pro jeho cíle, to si pamatuje velice dobře.

Břečťan

Podobně jako „chudáček" manipuluje druhými lidmi svojí předstíranou naprostou závislostí na nich. Jde mu o to, aby se o něj ostatní silnější jedinci starali a aby na nich mohl do značné míry parazitovat. I tomuto typu je blízká hypochondrie, zdůrazňování svých potíží i těžkého osudu.

Drsňák

Své okolí prostě „ukřičí". Manipuluje hrubostí s nehoráznou jistotou, že je to právě on sám, kdo má patent na rozum. Lidé mu ustoupí především proto, že je jim nepříjemné přihlížet jeho řádění.

Obětavec - nejhodnější a nejlaskavější

"Nejhorší jsou nejhodnější lidé". Proklamuje, že nechce nic pro sebe, jedná jen pro dobro druhých, ani špetku vděku nechce. Udělá pro vás první a poslední, samou obětavostí a láskou by se rozkrájel, ale... vždyť po vás nic nechce, jen takovou nepatrnou maličkost, jako je pro vás obětovat své dny i noci... Tento typ je poměrně často zastoupen v manipulacích v rodině. Nikdy nestaví na první místo váš názor, ale vždycky jen svůj. Obětuje se, ale zároveň vybírá daň.

Poslední spravedlivý

Základní formou manipulace je neustálá kontrola, kritika a vyvolávání pocitů nedostatečnosti u druhých. Ve svém okolí vyvolává pocity viny, dojem, že jsou špatní, málo charakterní, ledacos zanedbali atd. Sám se podobně jako „diktátor" považuje za člověka bez chyb.

„Táta / máma"

Ty, které si vyvolil, chrání před jakýmikoliv vlivy běžného života. Stará se o ně, ale v návalu řady povinností se jich často opomene zeptat, zda to či ono chtějí nebo ne. Prostě sám ví, co je nejlepší, a to také udělá - pro sebe i pro své blízké okolí. Že by se mohl mýlit, to nepřipustí.

Mafián

Jeho manipulativní východiska s jistou nadsázkou připomínají postavení členů některých politických stran. Jeho ideologie vychází z postoje: "Jsem tvá ochrana, záštita, pomocník, udělám pro tebe dost, ale musíš mi sloužit nebo přinejmenším nesmíš dělat nic, s čím bych nesouhlasil. Nic, co by mi vadilo. Pokud se názorově nebo dokonce svými činy postavíš na vlastní nohy, smetu tě. Kdo nejde se mnou, jde proti mně. Když je ovšem někdo ukázněný a drží se mnou, není to k zahození, protože vím, že za loajalitu a závazek se platí."

Pokud byste se chtěli tématem manipulace zabývat v rámci školení, napište mi na info@dusanjilek.cz .

Dušan Jílek, lektor

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  25.6.2018
 • Název:

  Nejčastější typy manipulátorů
 • Shlédnuto:

  14462

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com