Priceův zákon

V originále Price´s Law nebo Price´s Square Root Law. Autorem je Derek J. Price (1922-1983) britský fyzik, historik vědy a vědy o vědě. Zkoumal mimo jiné množství literatury na určité téma a počet autorů, kteří dotčená díla vytvořili (publikovali).

Podle Price platí, že polovinu děl (knih, článků) napsal počet autorů, který odpovídá druhé odmocnině všech autorů.

Vysvětleme si to na příkladu. Pokud vzniklo na dané téma 100 děl a napsalo je 25 různých autorů, potom podle Price polovina – tedy 50 děl - pochází z pera pouhých 5 autorů (druhá odmocnina z 25).

V nedávné době zmínil Priceův zákon prof. Jordan Peterson, autor knihy "12 pravidel pro život" (12 Rules for Life).

Jako příklad si vzal oblasti beletrie. Ukazuje, že autoři jako Stephen King (prodal celosvětově více než 350 milionů knih) nebo J.K. Rowlingová (prodalo se více než 400 milionů jejích knih) a několik málo dalších zajišťují více než polovinu prodejů všech knih na celém světě. Přesto, že každoročně publikují svá díla stovky tisíc dalších autorů.

 

Priceův zákon v praxi

V širším kontextu můžeme uplatnit Priceův zákon na všechny činnosti, kde lidé produkují určitou přidanou hodnotu.

Polovina výsledků je dosažena druhou odmocninou všech lidí, kteří se na práci podílí.

(„The square root of the number of people in a domain do 50% of the work.")

Podobné poměry najdete velmi často například v obchodních týmech, kde malý počet obchodníků dosahuje polovinu všeho obratu.

Priceův zákon se podobá Paretovu pravidlu (80% výsledků přináší 20% lidí). Zatímco Pareto uplatňoval svůj závěr na velkých entitách (studoval např. majetkové poměry osob v určitém regionu), Priceovo pravidlo platí na malé statistické skupiny (pracovní týmy, malé a střední podniky). A zůstává zachováno i s rostoucími počty.

Tak v týmu o 10 lidech 3 z nich produkují 50% hodnoty, na zbývajících 7 připadá druhá polovina výsledků. V týmu, který vyroste na 100 osob, jen 10 z nich produkuje polovinu výsledků, většina, tj. 90 členů týmu vytváří druhou polovinu výsledku. V rostoucí firmě nekompetence roste exponeciálně, zatímco kompetence lineárně.

 

Jaký má Priceův zákon dopad pro business?

V každé skupině, která vytváří určité specifické hodnoty (něco vymýšlí, je kreativní, musí uspět v konkurenci – např. prodejci), existuje menšina, která dodává polovinu celkového výsledku.

Otázka zní - jak dobře máte zmapováno, kdo je skutečně tvůrcem hodnot? A kdo dodává jen průměrný nebo podprůměrný výsledek?

Velmi často ve zlomových okamžicích (například při převzetí firmy jinou nebo v době krize) odcházejí klíčoví lidé. Pak stačí, aby odešli 2-3 výjimeční tvůrci hodnot a nenávratně se ztrácí know-how. Existují mnohé příklady firem, které zanikly právě proto, že odešlo několik tzv. klíčových lidí.

Další texty k tématu:

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  29.4.2019
 • Název:

  Priceův zákon
 • Shlédnuto:

  1781

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com