Management by walking around aneb manažerská pochůzka

Management by walking around aneb manažerská pochůzka

Jeden manažer se mi nedávno svěřil: „Vím, že bych měl trávit více času se svými lidmi. Ale mám toho tolik, že většinu času strávím u svého stolu, u počítače. S mými lidmi hovořím na pravidelných poradách, které máme. A kdykoliv by se mnou chtěli cokoliv probrat, ví, že u mě mají vždy dveře otevřené."

Přesto – jak sám cítí – tento kontakt nestačí, vzdaluje se svým lidem. Jednoduchý a přitom velmi efektivní způsob, jak situaci změnit, je začít provádět "management by walking around". Nestojí nic než trochu každý den času, přínos je neocenitelný.

Management by walking around (zkráceně též MBWA) – bychom do češtiny mohli přeložit jako manažerská pochůzka či obchůzka. Je to návyk vedoucího obejít své spolupracovníky na jejich pracovišti, zastavit se u nich, hovořit s nimi z očí do očí. Zjistit, jak se cítí, co právě řeší, o čem přemýšlí a naslouchat čemukoliv, co je právě zaměstnává či trápí.

Pochůzka po firmě patřila ke stylu práce Billa Hewletta a Davida Packarda v jejich stejnojmenné firmě. Poté, co metodu zmínili Tom Peters a Robert Waterman v roce 1982 v knize In Search of Excellence, se stal pojem "management by walking around" velmi populární.

Vyznavačem této metody byl i Steve Jobs. Používal ji nejen v kontaktu s pracovníky Applu, ale aplikoval ji i ve styku s klienty. Často reagoval na stížnosti nebo komentáře od zákazníků tak, že jim osobně zavolal.

Na jednu stranu se může zdát, že vedoucí, který obchází svoje kolegy je spíše bude vyrušovat. Ale opakovaná praxe přináší opravdové benefity pro obě strany.

Manažerská pochůzka vám pomůže být jako vedoucí více viditelný. Pravidelným setkáváním se lépe napojíte na zaměstnance, svěří vám své myšlenky a nápady, jak by se věci ve firmě dali dělat jinak a lépe.

Kromě zjevných výhod toho, že držíte prst na tepu firmy, je velmi pravděpodobné, že zaměstnanci začnou projevovat větší zapojení, angažovanost a budou produktivnější když vás častěji uvidí a budou s vámi moci promluvit.

Dnes převládá tendence vest zaměstnance prostřednictvím e-mailů, interních sdělení a porad. Proč?

Řada manažerů má pocit, že nemají čas na neformální setkávání se zaměstnanci. Zejména mladší manažeři se o ničem takovém ve škole neučili

Mladší manažeři nemají ve svých nadřízených v práci vzor, který by jim tento způsob komunikování s lidmi ukázal v praxi.

Další důvody, proč manažeři manažerskou pochůzku pravidelně nedělají:

1) myslí si, že zaměstnanci nestojí o kontakt s nadřízeným

2) myslí si, že mají dostatečný kontakt se svými lidmi – na poradách, když řeší nějaký konkrétní problém. „Vidíme se" v kuchyňce nebo u oběda.

3) obávají se toho, co by po nich zaměstnanci mohli chtít, když se jich zeptají

4) nechtějí nic měnit, tak se radši neptají – dokud to funguje, tak proč něco měnit

5) nechtějí čelit dotěrným dotazům – vysvětlovat třeba nepopulární opatření

6) vůbec je nenapadne, že by obyčejní zaměstnanci (třeba dělníci) mohli mít nějaké zajímavé nápady (poznámka: kdo jiný, než ten, kdo danou práci dělá každý den, může mít nějaký smysluplný nápad na zlepšení?)

7) zkusili to jednorázově a bylo to "divné" – pokud jste MBWA nikdy nedělali a teď s tím začnete, budou lidé potřebovat čas, aby pochopili, že se nemají čeho bát, že to není jednorázová přepadovka, ale od teď je to součást vašeho přístupu k nim

Zde je pár nápadů pro ty, kteří se rozhodnou tento způsob manažerské práce uplatnit ve své praxi:

1. Udělejte z pochůzek po firmě váš denní rituál. Když chcete zjistit, jak to opravdu ve firmě funguje, má smysl zajít za zaměstnanci do kanceláří nebo na halu bez ohlášení, aby na vás nebyli připraveni a vy jste viděli realitu, jaká je. To je česky řečeno "přepadovka".

Manažerské pochůzky (MBWA) mají smysl, když jsou soustavné. Když je v nějaké podobě budete dělat každý den. I kdyby to byla jen půlhodinka. Čím častěji budete pochůzky dělat, tím větší je jejich přínos.

2. Neberete s sebou doprovod. MBWA funguje nejlépe jako plynulý proud rozhovorů "jeden na jednoho" , s jednotlivými zaměstnanci. Pokud s sebou vezmete asistenty nebo další kolegy (členy vedení) sníží to ochotu lidí se s vámi bavit otevřeně. Pravděpodobně budou hovořit jen velmi málo nebo jen formálně odpovídat, protože budou pod tlakem přesily z vaší strany.

3. Zastavte se u každého. Znáte zákony pavlače. Jakmile se s jedním budete bavit častěji než s druhým, objeví se pověsti, cproč je zrovna ten váš oblíbenec. Snažte se strávit přibližně stejnou dobu s každým, kdo patřéí do vašeho týmu. A tím není myšleno, že stejnou dobu s každým strávíte v průběhu jednoho týdne nebo jednoho měsíce. Ale v delší časovém období musí mít pro každého vašeho pracovníka vyhrazeno podobné množství času.

4. Ptejte se lidí, co navrhují, a oceňte dobré nápady. Ptejte se lidí, o čem přemýšlí, co by se dalo zlepšit, změnit – na produktech, v procesech, v servisu, prodeji. A pokud něčí nápad povede k pozitivnímu výsledku, dejte vědět, čí to byl nápad a ukažte, jak si ho vážíte.

5. Nezapomeňte na odpovědi. Pokud na nějakou otázku zaměstnance nedokážete odpovědět z hlavy, nezapomeňte odpovědět později. Kromě toho, že to je obyčejná slušnost, budujete tím důvěru.

6. Nekritizujte. Pochůzka není vyšetřování. Jdete mezi lidi, abyste viděli a slyšeli fakta, skutečný stav, ne ten z excelovských tabulek. Vedlejším smyslem obchůzek je navázání a budování vztahu s lidmi.

Abyste nepodkopali tyto hlavní cíle, nesmíte zareagovat na nesprávné chování nebo stopnout zaměstnance hned na místě. Prostě si své zjištění zaznamenejte, zapište, vyfoťte a řešte v jiný čas a při jiné příležitosti.

Samozřejmě pravidelné pochůzky vás stojí nějaký čas a úsilí. Kromě toho, že z nich vytěžíte řadu konkrétních přínosů, pravděpodobně nakonec zjistíte, že vás baví. Je to investice, která se vám ve vaší manažerské roli bohatě vrátí.

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  24.9.2017
 • Název:

  Management by walking around aneb manažerská pochůzka
 • Shlédnuto:

  2857

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com