Zpětná vazba je dialog dvou osob

Zpětná vazba je dialog dvou osob

 Komunikaci mezi lidmi spočívá ve vysílání určitých sdělení a jejich přijímání. Díky zpětné vazbě zajistíme, že v komunikaci nedochází k významným nedorozuměním.

Zpětnou vazbu můžeme definovat jako proces shromažďování a zpětné poskytování informací v reakci na určité sdělení.

 

Zpětná vazba probíhá neustále

Při komunikaci vysíláme verbální i neverbální signály. Komunikace je však často zkreslená „šumem“ (hlukem, nesoustředěností, emocemi apod.). Komunikace rovněž probíhá v nějakých souvislostech a má nějaký účinek a dopad. Pomocí zpětné vazby si svá sdělení můžeme ověřovat a zpřesňovat, pokud nebyla pochopena „správně“.

První zpětnou vazbu získáváme sami od sebe. Například slyšíme, co říkáme. Uvědomíme si to a můžeme naše sdělení doplnit nebo korigovat. To je první zdroj zpětné vazby. Další podstatný zdroj je to, jak zareaguje na naše sdělení příjemce. Jakou zpětnou vazbu nám dá?

Zpětná vazba je tak pevnou součástí naší komunikace dnes a denně. Často si to ani neuvědomujeme. Je nedílnou součástí komunikace. Bez zpětné vazby bychom spolu nemohli efektivně žít a pracovat.

Poznámka: Zpětnou vazbou je i to, když nic neříkáme. Mlčení v daném komunikačním kontextu vždy o něčem vypovídá a něco o situaci „říká“.

 

 

Na zpětnou vazbu jsou vždycky dva

Zpětná vazba má vždy 2 klíčové aktéry. Na jedné straně je člověk, který dává zpětnou vazbu.

Na druhé straně je člověk, který přijímá zpětnou vazbu.

Když někomu dáváte zpětnou vazbu, říkáte mu, jak situaci vnímáte vy. Z vašeho úhlu pohledu. Vaším hlavním úkolem je co nepřesnější popis situace (pocitů) a zprostředkování těchto informací druhé straně. Vy říkáte, jak tu situaci vidíte ze svého úhlu pohledu. Zpětná vazba není vylévání emocí!

Úkolem příjemce je získání co nejkonkrétnějších informací o svém chování a závěry z nich plynoucí. Druhá strana by se měla snažit pozorně naslouchat a pochopit, jak vnímá situaci osoba, která zpětnou vazbu dává. Jaký je její úhel pohledu?

Společným úkolem obou komunikujících je pak snaha o co nejmenší zatěžování zpětné vazby emocemi. Zpětná vazba může být přínosem pro všechny zúčastněné, přesto je do jisté míry stresujícím faktorem.

Podstatné je, že zpětnou vazbu dáte (i přijmete) věcně. Vyvarujte se druhým říkat cokoliv, pokud vás silně ovlivňují emoce. Raději chvíli počkejte a dobře si rozmyslete, co chcete druhé osobě říct.

Cílem zpětné vazby je zlepšení současné situace.

 

Zpětná vazba není jen kritika

Zpětná vazba může být pozitivní i negativní. Pozitivní zpětná vazba znamená, že chcete něco ocenit. Říct, co se vám líbí. Co vám pomáhá apod.

Negativní zpětná vazba je sdělení o tom, co se vám nelíbí. Co chcete změnit, protože vám to nevyhovuje v dané podobě.

Nedávejte zpětnou vazbu druhým jen tehdy, když se něco nepovede.

Do značné míry se výraz „zpětná vazba“ zejména v pracovním prostředí stal výrazem pro to, někoho zkritizovat, někomu něco vytknout. Často jednostranně, bez ochoty vyslechnout si druhou stranu a zjistit, co si o řečeném myslí?

Zpětná vazba znamená umět říct druhému, co udělal dobře, co se mi líbí, co oceňuji.

Hodně pozitivní zpětné vazby v podobě dialogu

přeje

Dušan Jílek, lektor

 

 

 

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  25.11.2020
 • Název:

  Zpětná vazba je dialog dvou osob
 • Shlédnuto:

  1637

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com