Odpovědné rozesílání e-mailů ve firmě

Odpovědné rozesílání e-mailů ve firmě

 

E-maily dnes používáme všichni. Pohromou dnešní doby je to, že jsme jimi zahlceni. Dodržování následujících principů vám pomůže snížit objem elektronické korespondence.

 

 Komu posílat e-mail a koho dávat do kopie?

Pokud píšete kolegům v rámci vaší firmy, zvažte pečlivě, komu zprávu odeslat. Platí následující principy:

Do adresáře KOMU je e-mail určen, vložíme ty osoby, kterých se zpráva přímo týká nebo má na ně přímý konkrétní dopad. Očekává se, že si tito příjemci zprávu jistě přečtou a zareagují na ni, budou s ní nějak dále pracovat. Přinejmenším vám potvrdí, že ji dostali (jako odesílatel můžete pro svou jistotu použít automatické potvrzení o doručení).

Do KOPIE dáváme osoby, kterým chceme předat naši zprávu, aby o ní věděli. Může pro ně mít nějaký význam. Příjemce uvedený v kopii si zprávu může, ale nutně nemusí přečíst. Jako odesílatelé nečekáme, že na ni bude reagovat. Samozřejmě může zareagovat, pokud to bude z jeho pohledu podstatné.

Jak nakládat se Skrytou kopií

Existuje ještě volba SKRYTÁ KOPIE. Slouží k tomu, aby e-mail dostal někdo další, o němž příjemci e-mailu nebudou vědět. Nezobrazí se jim mezi příjemce (ani v KOMU ani v KOPII).

Ve firmách vídám, že je tato forma využívána jako „systém včasného varování“ – např. když přijde nějaká stížnost nebo chtějí to zaměstnanci používají, když chtějí svého vedoucího upozornění kolegů na negativní vývoj nějakých obchodních případů (klient si velmi stěžuje) nebo upozornění kolegů na jiném pracovišti (např. ve skladu) na něco předem upozornit, ale nechtějí to psát zjevně. V zásadě by Doporučuji Skrytou kopii nepoužívat často, pokud možno vůbec. Podporuje dojem, že ve firmě se nekomunikuje otevřeně. Je jedno, zda jde o záležitosti mezi kolegy nebo mezi obchodními partnery.

 

Napište, jak vám má příjemce odpovědět

Je žádoucí, aby odesílatel v e-mailu specifikoval, jakou čeká od nás odpověď a do kdy. Příklad:

„Pošlete mi prosím do zítra do 12 hodin jména osob, které chcete z vašeho týmu poslat na školení Excelu.“

nebo

„Vytiskněte si přiloženou přihlášku na školení Excelu, nechte ji podepsat od svého vedoucího a předejte ji zítra do 12 hodin Simoně na recepci.“

Upřesnění očekávané odpovědi zabrání alibismu. „Já jim nabídku školení poslal a doteď mi nikdo neodopověděl.“ Typická reakce vedoucího by proto měla být: „Ukaž, jak jsi specifikoval, jak a do kdy potřebuješ odpovědi?“

 

 

Do kdy odpovědět na e-mail

V rámci firemní komunikace, mezi spolupracovníky pravděpodobně reagujete ihned nebo při první příležitosti.

Při komunikaci s vnějším světem (klienti, obchodní partneři), je slušné na e-mail zareagovat co nejdříve, ideálně ještě týž den, pokud situace nevyžaduje okamžitou komunikaci. Generelně je slušnost odpovědět nejpozději do 24 hodin po obdržení zprávy.

Rychlá reakce (tj. tentýž den) může být např. ve formě: „Děkuji za zprávu od vás. Pošlu vám požadované podklady v průběhu zítřejšího dne.“ Toto odesilatele ubezpečí, že jsme e-mail přečetli a budeme se jeho záležitosti věnovat. Pochopitelně reagujte a rozlišujte situace individuálně podle toho, o co se jedná (pomoc v krizových situacích nepočká 24 hodin).

 

Odpovídání na e-mail, kde je více adresátů

Pokud odešel e-mail více adresátům a chcete na něj odpovědět, měli byste velmi zvážit, zda použijete „Odpovědět“ nebo „Odpovědět všem“. „Odpovědět všem“ využívejte zodpovědně. Všem odpovídejte jen v těch případech, kdy vaši odpověď musí (potřebují) znát všichni ostatní účastníci komunikace. To je obvyklé v případech, když chcete nějak opravit nebo doplnit původní zprávu. Příklad: „Kolegové, chci připomenout, že zítřejší meeting se nekoná v naší zasedací místnosti, ale v showroomu v přízemí.“

Když chcete jen potvrdit příjem a sdělit něco samotnému odesilateli, dejte jen „Odpovědět“.

Příklad: „Ještě že jsi Karle tu poradu připomněl, úplně bych na to zapomněl!“. Nezmnožujete tak záplavu e-mailů, které dnes a denně dostáváme.

Používání „Odpovědět“ versus „Odpovědět všem“ je klíčová dovednost pro snížení zbytečné záplavy e-mailů ve firmě.

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  26.3.2020
 • Název:

  Odpovědné rozesílání e-mailů ve firmě
 • Shlédnuto:

  5615

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com