Kdo je kdo v top managementu korporace

Kdo je kdo v top managementu korporace

V korporátním mezinárodním prostředí se setkáte s pojmem C-suite nebo C-level. A se spoustou záhadných zkratek, které označují nejvyšší management. Pojďme tento korporátní slang přeložit do češtiny a dešifrovat.

Co je C-suite?

Pojmem C-level (též C-suite) se označuje nejvyšší vedení firmy (korporace). Slovo „level“ odkazuje na fakt, že pro několik členů vrcholového managementu je obvykle vyčleněno celé  „patro“ v centrále. Písmeno „C“ v označení se odvozuje od názvů, kterými jsou tyto nejvyšší pracovníci v korporaci označováni. Jejich pozice začínají v angličtině slovem „chief“,  česky bychom řekli ředitel.

Význam a rozsah agendy jednotlivých pozic se může lišit korporace od korporace. V zásadě však zahrnuje oblasti které si popíšeme v následujících odstavcích.

 

Klíčové pozice: CEO, COO, CFO a CIO

Čtyři klíčové vrcholové pozice v každé korporaci obvykle jsou:

CEO = Chief Executive Officer = generální ředitel. Ten nejvyšší. Zodpovídá za celou firmu.

COO =  Chief Operating Officer = provozní ředitel. Obvykle druhá nejvyšší pozice ve firmě. Dohlíží na ekonomické procesy, které mohou zahrnovat lidské zdroje, právní záležitosti, obchod a marketing vývoj a výzkum, výrobu i další.

CFO =  Chief Financial officer =  finanční ředitel. Zodpovídá za finanční aktivity firmy. Typicky sleduje cash flow, provádí finanční plánování atd.

CIO = chief information officer = ředitel IT. Dohlíží a řídí IT strukturu, se kterou pracují zaměstnanci a všechny IT systémy, které řídí výrobní procesy a přenos informací uvnitř firmy a její napojení na okolní svět.

 

Další pozice

Ve velké korporaci mohou být odborné agendy a oblasti rozděleny mezi další manažery. Můžete se tak setkat s těmito pozicemi v rámci nejvyššího managementu:

CMO = Chief marketing officer = marketingový ředitel. Zajišťuje a řídí marketingové aktivity firmy.

CTO = chief technology officer =  technický ředitel nebo vedoucí technologie. Zodpovídá za firemní technologie, a často i za výzkum a vývoj.  Také uváděn jako chief technical officer.

CCO = Chief Compliance Officer = český název neznám. Je to manažer, který zodpovídá za to, že firma splňuje nejrůznější zákonná nařízení.

CCO = též jako zkratka pro Chief communications officer (někdy Corporate communications officer) = ředitel komunikace. Má na starosti komunikaci firmy s okolním světem, public relations, vztahy s veřejností.

 

CHRM = Chief Human Resources Manager = personální ředitel. Někdy je personalistika v gesci COO (viz výše)

CSO = Chief Security Officer = ředitel bezpečnosti. Zodpovídá za bezpečnost pracovníků, ochranu fyzického majetku firmy a informací – ať už v digitální nebo fyzické formě.

CAO = Chief Analytics Officer = ředitel oddělení analýz. Zodpovídá za analýzu dat. Hlavním smyslem jeho práce je vést organizaci k tomu, aby nacházela v datech, kterými disponuje, hodnotu, aby považovala data za cenný majetek a povýšila analýzu dat na strategickou úroveň.

CDO = Chief Data Officer = český překlad neznám. Jedná se o velmi podobnou pozici jako CAO výše. Tento manažer zodpovídá za celofiremní nakládání a správu dat, jejich využití jako zdroje majícího hodnotu pro firmu, provádění analýz a data mining.

CGO  = Chief Growth Officer =  ředitel pro rozvoj či růst. Jeho úkolem je zajišťovat a řídit růst firmy, zaměřuje se např. na sledování metrik jako jsou tržby, návratnost investic (ROI), zaměstnanecké zapojení apod. Přichází s iniciativami dalšího růstu a expanze firmy.

CGO = Chief green officer = odpovědná osoba, která dohlíží nad aktivitami firmy ke snížení uhlíkové stopy, k plnění cílů „zelené“, environmentální politiky firmy apod. Někdy označován jako Chief Environmental Commitment Officer (CECO).

 

 

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  2.4.2021
 • Název:

  Kdo je kdo v top managementu korporace
 • Shlédnuto:

  4354

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com