Co je technika Pomodoro

Následující článek popisuje techniku práce s časem nazvanou technika Pomodoro (orig. Pomodoro Technique).

Podrobně techniku popsal Francecso Cirillo v knize "Technika Pomodoro", u nás knihu vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing v roce 2019.

https://www.melvil.cz/kniha-technika-pomodoro/

Hlavní princip pomodoro: děláte v danou chvíli jen jednu věc

Co k Pomodoro potřebujete? V zásadě jen kuchyňskou minutku nebo stopky. A tužku a papír, kde si zapíšete, co budete provádět - sestavíte si seznam úkolů. Pokud si je nezapamatujete. V jednoduchosti je síla.

Jak pracovat podle techniky pomodoro?

Praktický postup:

1. Připravte si seznam úkolů - co potřebujete splnit

2. Nastavte na minutce 25 minut

3. Začněte plnit první úkol.

4. Po skončení (25 min) nastavte 5 minut

5. Relaxujte

6. Po skončení (5 min) nastavte opět 25 minut

7. Začněte plnit druhý úkol - nebo pokračujte 25 minut v plnění toho prvního

8. Po 2 hodinách si dopřejte delší přestávku 30 minut. Máte za sebou 4 cykly.

9. Opakujte cykly 25+5 25+5 25+5 25+5 a 30min pauza znovu ....

Bude na vás, kolik času ze svého dne si takto metodou Pomodoro rozplánujete.

Jak FUNGUJE Pomodoro v praxi

V principu technika Pomodoro nestojí na tom, že plnění úkolu trvá právě 25 minut. Autor uvádí jako možné časové rozpětí 20-40 minut, přičemž nejlepší zkušenost má s jednotkou v délce 30 minut. Klidně si tedy upravte časy na 20 minut práce + 10 min pauzy. Nebo jinak. Tak, jak to vám bude vyhovovat.

Co je hlavním užitkem, když začnete pracovat metodou Pomodoro?

To, že se soustředíte jen a pouze na jeden úkol, na jednu činnost. Pokud píšete e-mail, pracujte pouze na tomto úkolu a neodbíhejte jinam (facebook, chaty, ...).

Pokud úkol zabere méně než 25 minut, něco k němu přidejte.

Čas není až tak důležitý. Nejdůležitější je ono soustředění se na jednu věc. Což může v kontextu plnění úkolů zaniknout.

Když je váš úkol složitější, poslouží vám Pomodoro technika k rozplánování jednotlivých kroků.

Pomodoro při řešení složitějších záležitostí

Ne všechny záležitosti vyřídíte během jednoho pracovního cyklu Pomodora. Představte si tento příklad z praxe:

Váš klient vám poslal složitý dotaz k projektu, který vaše firma u něj realizovala. Jak může vypadat použití techniky Pomodoro? Nejprve se podívejme, jaké činnosti bude úkol zahrnovat. Seznam kroků:

 • přečíst si dobře dotaz od klienta a promyslet si, co všechno dotaz obsahuje
 • nalézt projektové podklady a připravit si je (osvěžit si, o co v tom to případě šlo?)
 • připravit si první verzi odpovědi
 • konzultovat odpověď s kolegy
 • upravit odpověď do finální verze a odeslat ji klientovi

Když si nyní kroky prohlédneme, můžeme každý úkol řešit v jednom cyklu Pomodoro. Hotovi budeme za 5 (možná za 6 cyklů).

A když nemáme na práci jen tuto jednu záležitost a mohli bychom jí věnovat 25 minut každý den, bude úkol za 5 dní hotový.

Jiný příklad použití metody Pomodoro – pracovníka péče o zákazníky:

Během prvního úseku vyřídíte emaily.

Během druhého úseku si připravte podklady pro určitý obchodní případ.

Během třetího vyřídíte telefonáty a uděláte záznamy z hovorů do CRM systému

A během první hodiny a půl vašeho pracovního dne máte vyřízenou poštu a důležité hovory s klienty.

Technika

Další texty k tématu time management:

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  22.3.2019
 • Název:

  Co je technika Pomodoro
 • Shlédnuto:

  1730

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com