Když vedete starší nebo zkušenější kolegy

Když vedete starší nebo zkušenější kolegy

 

Pokud se stanete vedoucím, je velmi pravděpodobné, že povedete pracovníky, kteří jsou věkově mnohem starší než vy (jako vaši rodiče či prarodiče). Stejně pravděpodobné je, že někteří z vedených kolegů budou po odborné stránce mnohem zkušenější než vy, vedoucí. Jak na ně?

Věkově starším prokažte úctu

Pokud jste vedoucí a máte v týmu pracovníky, kteří jsou věkově mnohem starší než vy, možná jste zaslechli podobné věty:

 Až tu budeš tak dlouho jako já….“

„Já tohle dělám už 20 let….“

S tím, že jste „mladý“ se nedá nic dělat. To si jen užívejte, než vám bude o 20 let víc než dnes.

Co může vedoucí v tomto případě dělat?

Prokažte věkově starším kolegům úctu. To v dnešní době znamená třeba to, že budete dodržovat pravidla společenského chování – budete je zdravit.

Divili byste se, jak velmi vadí starším osobám, když je dvacátníci nebo třicátníci neumí na chodbě, v hale nebo v šatně pozdravit. „Dobrý den“ a „Nashledanou“ udělá divy.

Požádejte, nenařizujte

Pokud jako vedoucí zadáváte úkoly osobám, které jsou zjevně starší než vy, nenařizujte, ale požádejte:

„Pane Novotný, mohl byste se (prosím) podívat na to, proč ta mašina nemá ty potřebné otáčky?“ je stokrát lepšé než „“Pane Novotný, Zdvořilost dělá někdy divy.

 

Oceňte je

Věkově starší kolegové mohou mít leckdy nevyslovený pocit, že již nejsou pro firmu tak přínosní. Svět kolem se mění tak rychle a řada novinek jim nedává smysl, nerozumí jim, odmítají je. To poslední, co chtějí zažít, je pocit, že už ani v práci nejsou užiteční.

Ukažte, že jejich zkušenost, získaná během let, je pro tým a plnění vašich úkolů přínosná.

Věkově starší kolegové leccos v práci zažili, museli překonat různé překážky, získali nadhled . To se nedá naučit ani vyčíst z internetu. To si musíte odžít. To jsou jejich kvality, které můžete ocenit.

 

Co ty o tom můžeš vědět? aneb když jsou vaši podřízení zkušenější než vy?

Když je váš pracovní tým odborně zkušený, více než vy, pak nezbytně musíte dát na jejich zkušenost. Pokud se dostanete do situací, kde hledáte řešení, aktivně se jich ptejte „Co navrhujete?“ Dejte jim prostor.

Pokud se vám nezdá, že vybrali nejlepší řešení, neváhejte se ptát dále:

„Proč bychom měli postupovat zrovna tato? Jak nám pomůže toto řešení?“

Slušně, s úctou ke zkušenosti, ale přesto je „vyzývejte“ (challengujte je, jak se moderně říká). Aby dokázali svoje nápady a přístupy věrohodně a odborně zdůvodnit. Ať vidíte, nemluví-li z nich jen rutina, kterou si chtějí usnadnit život. Vaše typické otázky budou:

„Proč je zrovna toto teď ten nejlepší postup?“ „V čem je tahle varianta výhodnější (oproti jinému postupu)?“

Když zkušenější kolegové vysvětlí a obhájí svůj zkušeností prověřený postup,skvěle. Něco se přiučíte a navíc máte jistotu nejlepší možné cesty.

Pokud jako vysvětlení zazní věty „Takhle se to dělalo vždycky“ nebo „Takhle jsme to zvyklí dělat“, zpozorněte. To bývá jasné znamení rutinérského přístupu. V tom případě budete muset i zkušenějším kolegům vysvětlit, že věci a postupy v životě se mění a tzv. „staré a osvědčené“ už neplatí. A budou postupovat jinak – tak, jak jim řeknete.

 

Pokud jako vedoucí hledáte inspiraci pro práci s týmem, můžete ji najít v knize Manažer jako druhé řemeslo.

Hodně úspěch při vedení týmu 

přeje Dušan Jílek, lektor

 

INFORMACE

 • Autor:

  Ing. Dušan Jílek
 • Publikováno:

  6.2.2022
 • Název:

  Když vedete starší nebo zkušenější kolegy
 • Shlédnuto:

  857

© All rights reserved Dušan Jílek

Icons made by Freepik from www.flaticon.com